Bölücülük ve Gericilik Temaları

Üç yıl önce Diyarbakır’a gitmiş, Kürt Sorunu ile ilgili bir Foruma katılmış, duygu ve düşüncelerimi kaleme almıştım.

Yazıda Kürt Sorunu ile ilgili ortaya konan tespit ve önerileri de dikkatlere sunuyordum.

Doğal karşılamak lazım geliyor herhalde, o zaman pek çok yorumla en hafif tabirle “iyice saçmaladığımız” yazılmış, söylenmişti.

Oysa çok değil geçen 3 yılda bahsi geçen önerilerin ne kadarı uygulamaya konulmuş, gün gibi açık. En son, geçen hafta, 30 Eylül’de açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde en az 3 öneri ile birebir aynı düzenlemeler var.

Bu “yeni” manzara ile ilgili tespit ve önerileri okuyucuya bırakıyorum.

Biz en iyisi “bölücülüğe” ve “gericiliğe” devam edelim.

Temel hak ve özgürlükler bahsinde yürünmesi gerekli daha çook yol var çünkü.

 

Kürt Sorununa Adaletle bakmak


Hafta sonu Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’nin düzenlediği Kürt Sorunu Forumu’na katılmak için, Kürt kardeşlerimle daha bir yakın olabilmek için, onları ve sorunları daha iyi anlayabilmek için, ateşin düştüğü yerlerde, ateşe verilmek istenen bir dilin konuşulduğu merkezde, Diyarbakır’da idim. Sur ilçesinde kaldım. Dört gün oralarda dolaştım. Başta surları olmak üzere camileri, medreseleri, hanları, kervansarayları, kiliseleri, hamamları, evleri, çeşmeleri, kapıları, taşları derken ne yana baksan bir tarih sayfası..  Abartı mütevazı kalacak, şehir tuğla gibi bir ‘medeniyetler tarihi kitabı’ adeta. Sokakların beni böylesi çekeceğine ihtimal vermezdim. Sur’un o sokakları aklımı başımdan aldı! Her yerden bir hikaye saçılıyor etrafa, dili farklı, kokusu, dokusu.. İnsanlardaki o dinginlik, biraz mazlum biraz mahcup o mütevekkil halleri, sözü alıp size bir şey diyecek gibi bakışları, çocukları, çokça ve çokça kendinden emin, hayat dolu, adam gibi, kadın gibi çocukları, cana yakın.. Havasını ayrı, çocuklarını ayrı, sokaklarını ayrı yazılarda anlatmalı. Bunları şimdilik geçelim..

Forum iki gün sürdü, dört oturumda konuyla alakalı 30’dan fazla yazar, konuşmacı fikirlerini ortaya koydu. Bölgeden, Irak’tan, Kürdistan’dan katılımcıların ağırlıklı olması, yaşananların, sıkıntıların birinci ağızdan dinlenmesi bu buluşmayı daha bir önemli kılıyordu.

Orada şunu net olarak gördüm: bu ülkenin insanları birbirini tanımıyor. coğrafyasını, ülkesini, insanlarını tanımıyor. Birbirine kulak vermiyor, misafir olmuyor, komşu olmuyor, arkadaş, ahbap, dost, kardeş olmuyor. Anlamak üzere bakmak, dinlemek hiç de zor değil oysa. En kuzeydeki, en güneye, en doğudaki en batıya gitsin bu ülkede, boynunda dürbün gibi bir fotoğraf makinesi, sırtında çantasıyla Japon turist edasıyla gezmiyorsa eğer, bir ‘Selamun Aleyküm’ deyip tabureye, sedire oturmaya erinmiyorsa eğer, kısa sürede anlayacak ki oradaki insan bir diğer kendisi! Farklı bir lehçe, hatta farklı bir dil kullansa da aynı kavruk kelimelerle, aynı kaygılarla, aynı dualarla, benzer masallarla, deyişlerle büyümüşler farklı/aynı yerlerde.

Ben 17 yaşına kadar Trabzon’da yaşadım ve o tarihe dek ne bir Kürt ne de bir Ermeni gördüm. Sonradan gördüm, dinledim anladım ki benim hiç biriyle sorunum yok, onların da benimle sorunu yok, olmaz, olamaz, halkların birbiriyle ne meselesi olacak! Ama ne; yalanlara, nifaklara, fesatlara, gizli ve aşağılık çıkar anlaşmalarına inanıldığında, Batıdakiler bilmem ne oluyor, Doğudakiler bilmem ne, Ermeni öyle, Kürt şöyle.

Resmi ideolojiye kulak verdiğinde kesinlikle ve kesinlikle kandırılacaksın ey halk! Televizyonlara, gazetelere, basın denen yalan krallığına tabi olduğunda zihnin ve yüreğin iğfal oldu, artık zehirlendin, bunu bil ey halk!

Sadece doksan yıldır bu ülkede yaşadığımızı var sayalım, Allah için Adaleti ayakta tutan, hakikatin şahitleri olarak, “Ben Müslümanlardanım” demenin getirdiği sorumlulukla Kürt meselesinde artık kesin olarak tavır almalı ve siviller olarak hükümet/ler/i çözüme zorlamalıyız.

Bu itibarla 2010 yılı Diyarbakır Kürt Forumu Sonuç Bildirgesinin arkasında durmalıyız diye düşünüyorum. Söylediğimiz ve söyleme imkanımız varken söylemediğimiz, yaptığımız ve yapma imkanımız varken yapmadığımız her şeyden hesaba çekileceğine inanan insanlar olarak, dikkatinizi çekerim, lütfen derim!

 

KÜRT SORUNU FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’nin 24–25 Temmuz 2010 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirdiği Kürt Sorunu Forumu sonuç bildirgesi şu şekildedir:

TESPİTLER

1-Kürt Sorunu, Kemalist kadrolar tarafından tepeden inmeci, jakoben bir anlayışla dayatılan, inkâr ve uluslaştırma politikalarının bir sonucudur

2-Milliyetçi-Militarist bir paradigma üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana, homojen laik bir ulus toplum hedefiyle, farklı gördüğü ve dönüştüremediği tüm unsurlara yönelik asimilasyon ve imha amaçlı şiddet politikalarına başvurmuştur.

3-Devletin Kürt sorununa güvenlik merkezli yaklaşması, sorunu; sosyo-ekonomik geri kalmışlık, bölücülük, eğitim eksikliği gibi dar bir perspektifle değerlendirmesi, sorunun en temelde bir kimlik sorunu olduğu gerçeğinin üstünü örtmek için başvurulan söylemlerdir.

4-Kürt sorunu bağlamında yürütülen inkâr ve imha amaçlı tüm faaliyetlerin, akıtılan kanların, yaşanan göçlerin, faili meçhullerin ve dayatılan her türlü acının birincil sorumlusu devlettir.

5-PKK, Kürt sorununun bir parçası olmakla birlikte, esasında Kürt sorununun doğurduğu bir sonuçtur. PKK, şiddetin çözümü noktasında muhataptır; Kürt sorununun çözümü noktasında ise muhatap bütün kesimleriyle Kürt halkıdır.

6-Hükümetin çözüm çabası olarak deklare ettiği “açılım” süreci olumluluklar arz etmesiyle birlikte; AK Parti zihniyetinin resmi ideolojiyi aşamaması ve sistemi sorgulayamaması gibi handikaplar nedeniyle oldukça cılız ve zaaflı kalmıştır. Yükselen milliyetçi söylem karşısında oy kaybetme, tabanını yitirme gibi endişelerle, güvenlik merkezli söyleme geri dönülmüştür.

7-Son dönemde yoğunlaşan çatışmalar ve derinleşen şiddet sarmalı, sorunu salt güvenlik zafiyeti olarak gören ve akan kandan nemalanan milliyetçi-militarist odakların söylemini güçlendirmektedir. Çatışmaların tırmandırılması, sorunun çözümüne yönelik geliştirilen sivil çabaları ve özgürlükçü yaklaşımları boğmaktadır.

8-Birinci Dünya Savaşı sırasında tüm Ortadoğu emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş, savaş sonrasında bu bölge sömürgeci devletler eliyle yeniden dizayn edilmiştir. Emperyalist güçler çekildiklerinde, geriye işbirlikçi iktidarlar ve ulus devletler bırakmışlardı. Bölgedeki Kürt sorunu, sınırları sömürgeci güçler tarafından tayin edilen İran, Türkiye, Suriye ve Irak devletlerinin, Kürt halkını yok saymaları ve inkâr etmeleri üzerine şekillendirdikleri politikaların bir sonucudur.

ÖNERİLER

Bizler Müslümanlar olarak Kürt sorununa yol açan zihinlerin, adaletsizliklerin öncelikle İslami kimlik İslami hukuk ve ümmet bilincinin reddedilmesinin, tehdit ve düşman ilan edilip dışlanması sonucunda Türk ulus kimliğinin ve laik sistemin dayatılması olduğuna ve mevcut laik Kemalist sistemle topyekûn hesaplaşmadan hiçbir sorunun kalıcı manada çözülebilmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.

Bununla birlikte mevcut sistem içinde dahi görece daha özgürlükçü bir vasatın tesis edilebilmesi ve Kürt halkına yönelik zulmü azaltmak üzere aşağıdaki önerilerde bulunuyoruz.

1. TSK, yürüttüğü operasyonları durdurmalıdır. PKK, eylemsizlik kararı almalıdır. Bununla birlikte PKK’nin silahı bırakması için gerekli şartlar sağlanmalı, ayrım gözetilmeden tüm siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır.

2. Cumhuriyet dönemi boyunca Kürtlere yapılan tüm zulüm ve haksızlıklar için resmi düzeyde özür dilenmelidir.

3. Şüphesiz ki tüm diller, Allah’ın ayetlerindendirler. Bu nedenle Kürtçe üzerinde devam etmekte olan resmi, gayrı resmi tüm yasaklar, sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Anadilde eğitim başta olmak üzere Kürtçe, her alanda koşulsuz biçimde serbest bırakılmalıdır.

4. İlköğretim öğrencilerine okutulan “Andımız” kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” gibi yazılar silinmelidir.

5. Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir.

6. İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adları tümden iade edilmelidir.

7. Bölgede çok yönlü sorunlara yol açan koruculuk sistemi derhal lağvedilmelidir.

8. Binlerce kayıp ve faili meçhulün akıbeti açıklanmalı, soruşturmalar ciddiyetle yürütülmeli ve sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır. Köy yakma v.b olayların hesabı sorulmalıdır. Ergenekon yapılanmasının bölgede yaptığı hukuksuzluklar derinlemesine soruşturulmalıdır.

9. Yapılan operasyonlarda, seçilmiş Kürt siyasetçilerinin soyut suçlamalarla tutuklanmaları, halkın siyasi tercihine ipotek koymak anlamına gelmektedir. Kürt siyasetçilerin maruz kaldığı bu hukuksuzluğa son verilmeli ve tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır

10.             Tüm siyasi mahkûmların cezaevi şartları iyileştirilmeli, bu bağlamda Öcalan’ın cezaevi şartları da düzeltilmeli ve normal bir cezaevine nakli sağlanmalıdır. PKK de, Öcalan’ın yaşam koşullarını şiddete başvurmak için bahane kılmaktan vazgeçmelidir.

11.             AK Parti Hükümeti BDP’yi görmezden gelen tavrından vazgeçmeli, BDP ile diyaloga geçmelidir. BDP ise çözüme yönelik çaba sarf eden sivil siyasetin elini güçlendirici adımlar atmalıdır.

12.             Bir bütünlük arz etmesi nedeniyle; Irak, İran, Suriye ve Türkiye’deki tüm Kürtlerin sorunlarının çözümü için çaba gösterilmelidir.

13.             Başta Şeyh Said olmak üzere Kürdistan’da kıyam hareketlerine katılan önderlerin ve Saidi Nursi’nin mezarları tespit edilmeli, Şeyh Said kıyamının Diyarbakır ve Elazığ arşivlerinin açılması gerekir.

14.             JİTEM’i hatırlatan “özel ordu” fikrinden kesinlikle vazgeçilmelidir.

 

YORUMLAR:

şehmuz vanlı – 05.06.2013 10:47
müslüman kürt kardeşlerimizin bir sorunu yok..ermeni asıllı pkk..kck ve bdp li hainlerin ihanet sorunu var.pkk terör sorunu var..saklamayın yamuk yapmayın yançizmeyin…
Avdilhadi Dasuk – 17.10.2012 09:57
Bu imtihan dünyasına gelirken Trabzon a mı Diyarbakır a mı
diye sorulmuyor. En basit Ana Dilde eğitimi inkar etmek Yaradan ı inkar anlamına gelmezmi. Selamlarımla
AYFER OKÇU – 03.04.2012 14:57
ADEM BABA HAVVA ANNE TÜRK KÜRT DOĞURMADI SADECE ERKEK KIZ DOĞURDU AKLIMIZI MANTIĞIMIZI İYİ KULLANALIM
Gazi – 03.02.2012 17:33
Sayın Başaran;
ABD,AB,İsrailin besleyip büyüttüğü Kürt sorununa adaletle bakın bakalım ne göreceksiniz.
-ABD,AB,İsrail BOP/BİP içinde Büyük İsrailin Büyük Kürdistanı ve Büyük Ermenistanını kurup İsraille bütünleştirmek istiyor.
-İslam diyen Özgür-Der gibi Mezopotamya dernekleri bile bilmeye bu planlara hizmet etmiş olmuyorlar mı?
Siz Osmanlıcılar ve İslamcılar bir taraftan Büyük Osmanlıyı sevdiğinizi söylüyorsunuz bir yandan da Büyük İsrailin Büyük Kürdistanını kurmaya çalışanları haklı göstermeye mi uğraşıyorsunuz?Siz ne yaptığınızı biliyor musunuz da Milli Birlik sorunumuza adaletle bakacak ve görebilceksiniz?Gaziler ve şehid yakınlarının adaleti meydanı sizlere boş mu bırakacak?
misafiroğlu – 09.11.2011 15:01
Devlet önce terörün kökünü kazımalı şehitlerin kemiklerinin sızısı dinmeli sonra herşey konuşulur. birleri haince ve kalleşce anakuzularını şehit ederken bazıları forum saçmalığındalar. tabi gerçeklerin iyi anlaşılması lazım. kim bunlar ve bunlara kim yol veriyor.
http://www.yusufgezgin.com/kocyigitler-taburunun-koclari-ve-animsattiklari%e2%80%a6/

kimin yol verdiğini ve hangi iklimin çocukları olduğunu anlamak için okuyalım beyler. okuyalımda kendimize gelelim

Atilla Turfan – 25.08.2011 11:05

Türkiye de isteyen istidiği yerde yaşayabilir.Kimse kimseye karışmıyor.Asıl özgürlük budur.Daha ne istiyorsunuz.Asıl sorununuz bu değil galiba,sizler bölücük yapıyorsunuz.Şunu kesin olarak aklınızın bir köşesine sokun,ülkemizin bir tek çakıl taşını kimse koparamaz.Buna yeltenenlerin sonunu görmek için tarihe bir dönüp bakın.İbretlik örnekler göreceksiniz…

KEMAL AĞAÇERİ – 02.06.2011 21:03
Bırakın bölücülük yapmayı.Türk ülkesinde yaşıyorsunuz.Türk ülkesinden kimse bir çakıl taşı koparamaz.Aklınızı başınıza alın.
Cengiz Özbek. – 28.05.2011 10:26
Türk milletine tuzak kuranların sonu çok kötü olmuştur.Bölücüler şimdilik AKP iktadarı döneminde meydanı boş buldular.MHP iktidara gelince bölücü teröristler temizlenecek.Güneydoğu dağlarında terörist avına çıkılacak.Hepsi yok edilecek.bUNLAR akp İKTİDARDAN GİDİNCE OLACAK.
Orhan Kalemli – 25.05.2011 16:28
Sorun morun yoktar.Kendinize göre sorun icat etmeyiniz.Terörün başının ne şekilde ezilmesi gerekiğine dair kafanızı yorun.AKP nin nasıl gönderilmesi gerektiğini düşünün.Bölücüler AKP nin gitmesini istemiyor.MHP gelecek ve devlet otoritesini sağlıyacaktır.BÖLÜCÜLER KAÇACAK DELİK ARAYACAKTIR.FETULLAHÇILARLA TERÖR MÜCEDELESİ OLMAZ.AKP nin gitmesi gerekir.AKP bölücülere taviz veriyor.
Orhan Kalemli – 25.05.2011 15:40
Sorun morun yoktar.Kendinize göre sorun icat etmeyiniz.Terörün başının ne şekilde ezilmesi gerekiğine dair kafanızı yorun.AKP nin nasıl gönderilmesi gerektiğini düşünün.Bölücüler AKP nin gitmesini istemiyor.MHP gelecek ve devlet otoritesini sağlıyacaktır.BÖLÜCÜLER KAÇACAK DELİK ARAYACAKTIR.FETULLAHÇILARLA TERÖR MÜCEDELESİ OLMAZ.AKP nin gitmesi gerekir.AKP bölücülere taviz veriyor.
selma aslan – 23.05.2011 13:35
Bazen kürt-türk halkının kardeşliğini,savasın bitmesini gençlerin öldürülmemesi çığlıklarını duyup of be galiba barış olacak derken baze yorumcularında “bunların savaş kışkırtıcılığı yapmak”için oturtulup tümköşelere yazıyazmakla görevlendirilmiş insanlar olarak gördüğüm bu insanların ” çünkü hep aynı kalıpla yazıyorlar ” yazılarını okuyunca moralim bozuluyor.Yeter kan üzerinden siyaset yapmayın anlaşılıyorki bu insanlar bu kirli savaşta hiç bir canlarını kaybetmemişler oturdukları yerden ahkam kesiyor.Ne olur bu dili değiştirelim savaş ve kan kimseye mutluluk getirmez bu acıları bitirip hep birlikte ülkemizi kalkındıralım ama önce barış.
Tolga Uzbek – 19.05.2011 14:06
19 mayıs 1919 da Atarük Samsun a çıktı ve kurtuluş savaşını başlattı.Türk Milleti Atatürk sayesinde bağımsız ve onurlu yaşıyor.Devleti olmayan milletler başkalarına yem olurlar.Filistin e bakıp ders almalıyız.Devleti olmadığı için Filistinliler her gün zulüm görüyor.Atatürk sayesinde biz Türk Milleti bağımsız yaşıyoruz.Bu devletin kıymetini bilelim.Atatürk ün kıymetini bilelim.
Ferruh özaydın – 17.05.2011 12:27
Hangi adeletten bahsediyorsunuz.Her gün şehit veriyoruz.Şehitlerimizin haklarından biraz bahset bakalım.Teröristin insan hakkı var oluyor da,bu ülke için kanını ortaya koyan şehitlerimizin insan hakkı yok mu ?
Ali tek – 15.05.2011 19:38
Bölücülük yapmayınız.Bölücüler hep pişman oldular.Bundan sonra da pişman olacaklar.
bahadır türkmen – 13.05.2011 19:48
Büyük Türk Milletinin üyesi olmaktan herkes onur duymalıdır.Aksi düşünenler başka yere gitsinler.
orhan Alma – 13.05.2011 10:44
Güneydoğuda kimse elektrik ve su parası vermiyor.Vergi veren de yok.Üstelik hepsi yeşil kartlı ve habire hayvan desteği alıyorlar.Herkes sırtını devlete dayamış habire havadan para alıyor.Türkiye nin diğer tarafındakikiler çalışıyor,bunlar da yiyor.Üstelik terörde buralarda.
Ahmet Saraçoğlu – 13.05.2011 08:37
Bölücülük yapmak iyi bir şey değildir.Sultan Alpaslan bu ülkeyi Bizanstan bölücülük yapılsın diye almamıştır.Bülücüler işini iyi bilsin,Türk Vatanından tek bir çakıl taşı koparamayacaksınız.Sultan Alpaslan Malazgirt te Savaşırken nerediydiniz.Bölücüler aklını başına alsın.Bu vatan sahipsiz değildir.
AZİZ TEK – 02.05.2011 20:14
Bırakın bölücülük yapmayı.Milletein derd aş,iş dir.AKP nasıl kurtulacağız.Onu anlatın.Ergenekon masalından bahsedin.Vatanseverler hapiste.Fetullahçılar ortalığı kasıp kavuruyor.Kurtulmamız lazım.
Mehmet güzel – 31.03.2011 15:26
Ben Iğdır da yaşıyorum.Kendimi 2 yıl evveline kadar kürt zannederdim.Araştırdım öz be öz Türk oldumuzu tesbit ettim.Dedelerimiz Erdebil den Türkiye ye gelmişler.Bilindiği üzere ERDEBİL TEKKESİ selçuklu Sultanlarının merkezidir.Dedelerimiz Erdbil e de,Azerbaycan dan gelmişler Azerbaycan a da Özbekistan dan gelmişlerdir.Çevremizde bir çok insan de aynen benim gibidir.Dış güçlerin propagandasına aldanan bazı insanlar bölücük yapıyor.kürtlerin aslı da Türk dür.
vedat aygün – 25.03.2011 21:10
kürt diye bir şey yoktur.kürtler bir Türk boyudur.Orta Asya Türkistan ınından gelmişlerdir.Aynen Uygurlar,Azeriler,Kazaklar,Kırgızlar gibi.
AHMET TUNCER – 07.03.2011 16:36
Şu bdp liler varya bunlar kan üzerinden siyeset yapıyorlar.Fakirin fugaranın çocuğunu dağa gönderiyorlar.Kendileri ise çocuklarını özel okullarda okutuyorlar.hİÇ BDP MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOCUKLARININ DAĞA ÇIKTIKLARINI GÖRDÜNÜZMÜ BUNLARIN HAPSİ SAHTEKAR.
hasan ipiz – 28.02.2011 19:38

bdp liler bir çobanı bile güdemez.bunların tamamı ağa,ahmet türk ün mardin de 8 köyü ve marabaları var.bunlar önce kendilerine bir baksınlar.türkiye de vergi vermiyorlar,elektrikleri ise kaçak,yan gelip yan yatıyorlar.

ismi lazım – 24.02.2011 04:37
bir kürt ana dilinde konuşuyorsa, eğitim alıyorsa, ibadet ediyorsa, kürt bir anne çocuğuna kürtçe ninni söylüyorsa, vs. bunda gocunacak bir şey olmamalı. ama sorun bu değil galiba. galiba sorun, israil ve pentagon’un ne istediği ile ilgili.
hilmi oğuz – 20.02.2011 17:03
kürt sorunu diye bir şey yoktur.emperyalist devletlerin uydurmasıdır.
imbat – 02.09.2010 01:01
Tutturmuşlar bir kürt sorunu, Bu ülkede kürtün ne sorunu var. Adamlar alışmışlar herşeyi devletten beklemeyi. Okuyamıyorlarmı? Üniversiteye mi gidemiyorlar, devlet kademelerindemi çalışamıyorlar? milletvekili, bakan mı olamıyorlar, kürtçelerini açık açık doğuda, batıda kuzeyde güneyde rahatlıkla konuşabiliyorlar. Daha ne istiyorlar. Ayrıca Saidi nursi diyorlar. Yahu saidi nursi yi bu ülkede daha bilmeyen, tanımayan ideolojisini bilmeyen varmı acaba. Adam Aşırı kürt milliyetçisi ve ömrü boyunca Kürdistan devletinin kurulması için çalışmış. Bu adama daha niye değer verirler anlamak mümkün değil. Uzun lafın kısası evrip çevirmeye hiç gerek yok. Adamların asıl amacı düğuda kürdistan devletini kurmak. kendileride yavaş yavaş söylemeye başladılar zaten. Türkiye deki kürtlerin sorunlarıbitmişte birde ırak iran ve suriyedeki kürtlerin sorunlarınında çözülmesini istemişler. Öcalanın cezaevi şartları düzeltilmeliymiş. Gidip gördünüzmüki böle bir istekte bulunuyorlar. Ayrıca siyasi tutuklularında. Geçin bunları.Utunmadan bide cumhuriyet dönemi boyunca kürtlere yapılan zulümden dolayı özür dilenmeliymiş. Sizin işiniz yokmu.Ne özrü.Ayrıca hep asker operasyonlardan vazgeçsin deniliyor. Yahu allah rızası için birinizde teröristlere silah bırakın deseniz ya.
aozce – 23.08.2010 14:15
Helal sana, gerçekten ne kadar yaklaşmışsın, Ama ben sizin ne çizgide olduğunu anlayamadım. Bildirgi ya okumadınız yada istediğiniz şekilde okudunuz. Adamlar Devleti parçalamaktan bölmekten bahsediyor, Atatürk’ten intikamlarını (kürt ve şey said ve saidi nursi taraftarları) kinlerini çıkartıyorlar. Bir doğulu arkadaşa sormuştum. Siirtte gezilecek yerler çokmuş gezmeye gitsek ne olur diyede gidemessinde gitsende bir yere oturup Allah’ın selamını versen san cevap vermezler demişti. Artık siz anlarsınız.
FATİH YILMAZ – 04.08.2010 17:29
Güzel kardeşim. güzel şeyler düşünüyorsun. Yazdıkalrının çoğuna katılıyorum. Bununla beraber BDP ile hükümet görüşmeli diyorsunuz. lbette mecliste yer alan her parti ile hükümet görüşmelidir. Milletin temsilcileri olması hasebiyle onlarında söz söyleme hakkı vardır. BDP ise kendisini meclise halkın getirdiğini unutarak hareket etmemelidir. Her içtihadlarını PKK dan yana kullanmamaları gerekiyor. PKK kürt türk ayrımı yapmadan terörizm yapıyor. Bunu BDP ye soruyorsun terörist kelimesini kullanmıyorlar. BDP ergenekonu nasıl eleştiriyorsa, nasıl devletin faili meçhulleri onaylamasına ses çıkarıyorsa aynı tarörzmi gösteren PKK yıda bu kefeye, safa koymak zorundadır. Tarafların davranışları benzerlik gösterdiği müddetçe dost veya düşman olurlar. Terör isteyenler düşman demokrasi özgürlük isteyenlerde her zaman dost kazanırlar.

BDP teröre destek verdiği müddetçe ben BDP yi terör yanlısı bir parti olarak göreceğim. Hükümetinde teröristle hiç bir zaman pazarlık yapmasını tasvip etmem. Bu sebeple BDP ile görüşmemeside isabettir. BDP ve siyasi destekçilerinin PKK yandaşçılığından vazgeçmedikleri müddetçe de onlarla görüşecek siyasi bir mülahazamız yoktur.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s