ASKERLİKTE ADİL ÇÖZÜM

Türkiye’de pek çok konuda “hak” ile “rant” karşı karşıya gelir ve fakat genelde hak değil rant galip gelir. Bu kadim “kapışma”nın akıbetlerini görmek için ekonomiden anlamaya gerek yok, kafayı kaldırıp çevreye ve şehirlere şöyle bir bakmak yeterli.

Askerlik de bir “mesele” olarak hak temelli adil bir çözüme kavuşturulmuyor ne yazık ki. Bilhassa 40 yıldır kabak gibi ortada duran “eşitliğe ve adalete” aykırı sözde çözümlere (ranta tahvil edilen “bedelli” uygulamalarına ) 3-5 yılda bir gebe kalıyor müesses nizam. Nizamın bir intizama ihtiyaç duyduğu aşikar.

Bu meseleyi adil bir zeminde çözmek için önerimiz var. Kendi işimizi bir şekilde görüp “köprüyü geçme” mantığını bir kenara koyarak ötekinin haklarını gözetmeli, herkesi için adaleti tesis etmeye gayret etmeliyiz.

Bu amaçla masaya konulmasını ve çözümün parçası olmasını arzu ettiğimiz öneriyi sekiz arkadaş, ortaklaşa sunuyor ve savunuyoruz.

Sekiz kişiyken, sekiz bin kişi, sekiz milyon kişi olabiliriz. İdeal olanı kucaklayabilir, yarınlar için büyük bir hayrı vakfedebiliriz.

Adaleti tesis etmeye vesile olmanın izzetidir bizi heyecanlandıran. İlk imzacılardan biri olan benim açımdan bu çağrının mahiyeti ve gayesi budur.

Bekleriz.

http://askerlikteadilcozum.com

ASKERLİKTE ADİL ÇÖZÜM

“Türkiye’de askerlik, muhabbeti bol bir konu olmakla birlikte sıklıkla “mesele” olarak gündeme gelmektedir.

Milyonlarca insanın hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bu süreç haklı olarak yoğun tartışmalara sebebiyet vermektedir.

Son kırk yılki tartışmaların odağında ise “bedelli askerlik” uygulaması yer almaktadır.

Maddi gücü olanların, belirlenen bir meblağı ödemek suretiyle askerlik yapmış sayılmaları demek olan bedelli askerlik 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında uygulanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz 2018 yılında da çokça gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, askerlik meselesine yine adil bir çözüm sunmamaktadır.   

Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak askerlik meselesine adil bir çözüm getirilmesi gerektiğine inanıyor ve gerçekçi olandan ideal olana, üç aşamalı bir öneri sunuyoruz:

YENİ BİR BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI

Mevcut Bedelli Askerlik Uygulaması değiştirilerek daimi hale getirilmelidir. Askerlik hizmeti, ödeme gücü olanların sürekli yararlanabileceği, ödeme gücü olmayıp askere gidenlerin ise makul bir kazanç elde edebileceği yarı profesyonel bir hizmete dönüştürülmelidir. Askere gitmek istemeyen vatandaşın ödediği meblağ, askere gitmiş olan vatandaşa ödenmelidir. Böylelikle zenginden alınan fakire verilmiş olacaktır. Askerlikten muaf tutulmak isteyen, bunun bedelini askerlik yapmak zorunda kalana ödediğinde, zengin vatandaş ile fakir vatandaş arasındaki bariz eşitsizlik giderilmiş olacak ve böylece mevcut uygulamanın yarattığı derin adaletsizlik ortadan kaldırılacaktır.

ALTERNATİF KAMU HİZMETİ

Bir zorunluluk olmaktan çıkartılana kadar, askerlik yapmak istemeyenlere, askerlik süresini aşmayacak ve cezalandırmaya dönüşmeyecek şekilde alternatif bir kamu hizmetinde bulunma hakkı tanınmalıdır.

TAM PROFESYONEL ASKERLİK

Askerlik profesyonellik gerektiren bir meslektir. Kimse bu mesleğin mensubu olarak doğmadığı gibi bu mesleği yapmaya da zorlanmamalı. Zorunlu askerlik kaldırılmalıdır. Askerlik mesleğini icra edecek kişiler, belirlenecek hak ve yükümlülükler çerçevesince gönüllü ve ehil olanlar arasından sınavla alınmalıdır. 

Aşağıda isimleri bulunan bizler askerlik meselesine bir an evvel adil bir çözüm getirilmesi talebimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Mehmet Ali Başaran, Mahir Orak, Murat Kurtuldu, Ali Fikri Işık, Tuğbay Öz, Ramazan Tekeş, Yusuf Şanlı, Ümit Aktaş

https://www.change.org/p/herkes-için-askerlikte-adil-çözüm?utm_source=embedded_petition_view

Özel Fm’de Hayatın İçinden Hukuk

Özel Fm’de Hukuk ile ilgili bir program yapıyoruz.

Programın adı HAYATIN İÇİNDEN HUKUK.

Programı, hayata Müslüman olarak rengini vermeye çalışan,
mesleğini Müslüman bir akıl ve kalp ile icra etme derdinde olan,
yaşadığımız hayatı ve içinde bulunduğumuz sistemi sorgulayan
sözünü sakınmayan konuklarımızla birlikte ortaya koyuyoruz.

Adını koyduğumuz gibi “hayatın içinden” meseleleri ele almaya,
ele aldığımız konuları gereksiz bir ciddiyetten
ve “ağır” bir dilden uzakta konuşmaya çalışıyoruz.

Hayatın İçinden Hukuk Programı size “bir işinize yarayacak”
bilgiler verecek, genel değil özel bir kültür programıdır.

Hukuk, istesek de istemesek de hayatımızı kuşatıyor.
Hukuk’un “ham maddesi” olan Hak ise son derece kıymetli.
Onu koruyabilmeli; koruyabilmek için bilmeli!

Hayatın İçinden Hukuk sadece hukukçuların konuk olduğu
sadece mesleki konuların konuşulduğu bir program değil.

Program her pazartesi sabahı saat Sekiz’de yayında.
İnternet üzerinden dinlenebilir: Özel FM’in sitesinden.
Program kayıtları ertesi sabah özel fm net’te Arşiv’de.

HAYATIN İÇİNDEN HUKUKhttp://www.ozelfm.net

 

Program Akışı:

 

1. Av. Muharrem Balcı ile “Hak ve Hukuk Kavramları” / 2 Ocak saat 08:00

2. Av. Cihad Madran ile “Müdâfiilik” /  7 Ocak saat 08:00 

3. Av. Kaya Kartal ile “Özgürlük Hakları” / 14 Ocak saat 08:00

4. Av. Abdülhalim Yılmaz ile “AHİM ve AYM” /21 Ocak saat 08:00

5. Av. Mahir Orak ile “Tüketici Hukuku” / 28 Ocak saat 08:00

6. Av. Veli Gürbüz ile “İş Hukuku” /  6 Şubat saat 08:00

7. Av. Uğur Osman Zincir ile “Hasta Hakları” /  11 Şubat saat 08:00

8. Av. Burhan Akdoğan ile “Ceza Genel” / 18 Şubat saat 08:00

9. Av. Şadi Çarsancaklı ile “Hukuk Devleti” /  25 Şubat saat 08.00

10. Ahmet Örs ile “Sendikal Mücadele”  / 4 Mart saat 08:00