Mütercim Âsım

Dün Antep’te Mütercim Âsım İmam Hatip Orta Okulu’nda öğrencilerle okumak, yazmak ve kitaplar üzerine eğlenceli iki söyleşi gerçekleştirdik. 

Mütercim Âsım’ı tanımıyordum. Bu vesile ile onu da öğrenmiş oldum.*

Öğleden sonra kıymetli insan, meslektaşım Mehmet Ali Korkmaz ve ailesi ile vakit geçirmek de güzeldi. Hem davet hem de misafirperverlik için teşekkür ederim. 

*Mütercim Âsım (1755-1819)

Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Âsım’dır. Antep’in tanınmış bilginlerinden ders aldı. Mahkeme ve divan kâtiplikleri yaptı. Vali Mehmet Nuri Paşanın ölüm cezasına çarptırılması ve bu arada çıkan karışıklıklar sırasında kendisine de zarar geleceğini anladığından Kilis’e kaçtı. 1789’da İstanbul’a gitti.

1791’de çevirmeye başladığı Burhânı Kaatı’yı 1797’de III. Selim’e sundu, karşılığında kendisine bir ev, müderrislik rütbesi verildi. 1807’de vak’anüvisliğe atandı. Kâamus çevirisini tamamlayıp II. Mahmut’a sunduktan sonra (1810) Süleymaniye Müderrisliğine yükseltilerek, Selanik kadılığı verildi. İstanbul’da öldü.

http://www.kulturelbellek.com/mutercim-asim-kimdir-hayati-ve-eserleri/